Tuấn Anh ghi bàn duy nhất, Long An vượt qua CLB Huế
<strong>Tuấn Anh ghi bàn duy nhất, Long An vượt qua CLB Huế