Hải Quân lần đầu lập công, Long An thắng nhẹ CAND
<strong>Hải Quân lần đầu lập công, Long An thắng nhẹ CAND